Kents Gräv och Anläggning

                                                           

 

 

 

Referenser »

 

Dränering och grundisolering av villa - Tylö Fyrs Väg

Alla hus bör ha en ordentlig dränering runt huset men speciellt viktigt är det för hus med källare. Här fanns risk för fuktangrepp om huset inte fick riktig dränering. Huset dränerades, dagvattenlösning och isolering av grunden. Resultatet är en frisk källare och dessutom en ökning av inomhustemperaturen i källaren med ca 4 grader samt en jämnare temperatur i hela huset. 

 

Kontakt kan förmedlas för referens  

 

Bottenplatta för Garage - Hjuvik

Konsulterande i arbetet med utsättning av garaget samt konstruktionsplan för bottenplattan. Förmedling av sprängningsarbetet. Schaktning och bortforsling av sprängsten samt grundarbeten för bottenplatta (makadambedd & dränering). Gjutning av betongplattan inklusive rätt anpassad grundisolering. Färdigställande av marken runt gararget för uppfartsväg samt trädgård.

 

Kontakt kan förmedlas för referens

 

Planeringsarbete för trädgård & väg - Lilleby

Förberedande grävning & markarbete inför plattsättning. Förmedling av plattsättare. Planering av rabatter och trädgårdslayout. Grävarbete som krävs för att anlägga väg.

 

Kontakt kan förmedlas för referens

 

Vatten & avlopp samt dränering

Grävarbeten som krävdes för att dra in vatten och avlopp till villa. Dränering utfördes runt huset eftersom det under en längre tid runnit in vatten i källaren. Problemet åtgärdades med torr miljö i källaren som resultat.

 

Kontakt kan förmedlas för referens

 

 

Ring gärna för flera referenser. 

Kontakt »

 

Kents Gräv och Anläggning

 

Telefon: 070-5553632

Telefon: 031-921616

Email:

kentsgrev@telia.com

 

 

 

 

 

 

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use